Politica de confidențialitate

 
 
Conform prevederilor art.13 din Regulamentul UE nr.679/2016, SC Paul HARTMANN SRL, în momentul colectării datelor, mi-a furnizat următoarele informaţii:
1.Datele de contact ale operatorului: email: email: office-ro@hartmann.info; telefon:
0265.210928;
2.Datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor personale: dr. Kinga Bakos, e-mail: kinga.bakos@hartmann.info
3.Scopurile prelucrării:
 
 • utilizarea adresei de email şi a numărului de telefon pentru a trimite comunicăr
  comerciale privind produsele/serviciile companiei SC Paul HARTMANN SRL, cu respectarea prevederilor art.12, alin.2 din Legea nr.506/2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal în sectorul comunicaţiilor electronice;
 • utilizarea numelui, prenumelui, adresei de domiciliu şi seriei CI pentru furnizarea
  produselor/ serviciilor companiei către client;
 • de a transmite firmelor de curierat GLS şi Fan Courier, datele cu caracter personal ale
  clienţilor, necesare ajungerii la destinaţie a produselor pe care aceştia le-au solicitat.
 • de a transmite autorităţilor publice din România (CNAS; ANAF;etc.) datele cu
  caracter personal, solicitate pentru îndeplinirea obligaţiilor legale care îi revin operatorului.
 
În situaţia în care operatorul intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, conform art.13, alin.3 din Regulament,operatorul furnizează persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informaţiile privind scopul secundar, precum şi orice alte informaţii suplimentare relevante.
 
4.Legalitatea prelucrării: se bazează pe „consimţământul persoanei vizate”, „pentru executarea unui contract”şi „în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului” conform art.6, alin.1, lit.a), b) şi c) din Regulament.
Vă informăm că în conformitate cu prevederile art.8 din regulament, atunci când prelucrarea datelor personale se bazează pe „consimţământul persoanei vizate”, acesta este valabil exprimat doar dacă persoana vizată are vârsta de cel puţin 16 ani.
 
5.Destinatarii datelor cu caracter personal: Paul HARTMANN AG DE, Paul HARTMANN G.mb.H, AT, CNAS, ANAF, firmelor de curierat GLS şi Fan Courier;
 
6.Transferul datelor către o ţară terţă (din afara UE şi Elveţia): SC Paul HARTMANN SRL nu are intenţia de a transfera datele personale într-o ţară terţă, iar în situaţia în care se impune un astfel de transfer, operatorul trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.42-50 din Regulament.
 
7.Perioada de stocare a datelor: conform art.5,alin.1, lit.e) din Regulament, „datele colectate vor fi păstrate pentru o perioadă care să nu depăşească perioada necesară îndeplinirii scopurilor” însă termenele de păstrare sunt cele prevăzute de Legea nr.16/1996 privind arhivele naţionale, Ordinul MFP nr.2634 din 2015, precum şi în alte normative cu incidenţă în domeniu. Adresa de email şi numărul de telefon vor fi stocate şi păstrate până la „retragerea expresă a consimţământului de către persoana vizată”, conform art.7, alin.3 din Regulament.
 
8.Drepturile persoanei vizate: am fost informat(ă) despre drepturile prevăzute de art.12-22 din Regulament (dreptul la informare, la acces, la rectificare, la ştergere, la restricţionare,la portabilitate, la opoziţie), precum şi despre dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară (art.12, alin.4 din Regulament). Pentru exercitarea acestor drepturi se poate folosi adresa de e-mail a operatorului sau cererea se poate depune direct la sediul acestuia.
 
9.Retragerea consimţământului: am fost informat(ă) despre faptul că în conformitate cu art.7, alin.3 din Regulament, pot în orice moment să-mi retrag declaraţia de consimţământ acordată companiei SC Paul HARTMANN SRL , cu efect doar pe viitor, şi că după revocare, profilul meu de client/ă nu va mai fi prelucrat şi nu voi mai primi comunicări de marketing.
 
10.Prelucrarea automată a datelor: am fost informat(ă) despre faptul că datele cu caracter personal furnizate vor face obiectul unei prelucrări automate, inclusiv crearea de profiluri, prelucrare necesară pentru furnizarea produselor/serviciilor către persoana vizată (art.22,alin.2, lit.a) şi care se bazează inclusiv pe consimţământul meu explicit (art.22,alin.2, lit.c)

 

11.Necesitatea furnizării datelor: datele cu caracter personal furnizate sunt necesare pentru realizarea „scopurilor prelucrării” prevăzute la pct.3, iar eventualele consecinţe a nerespectării acestor scopuri ar putea afecta îndeplinirea obligaţiilor operatorului, însă nefurnizarea acestora nu este condiţionată